PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny i materiały pomocne w walce z COVID-19.
Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 22.04.2020 r. podpisał umowę  partnerską o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

Wartość projektu: 12 359 902,30
Dofinansowanie : 90 % ze środków EFRR w kwocie: 11 123 912,07
              10 % ze środków Budżetu Państwa w kwocie: 1 235 990,23

W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny i materiały:
1.    Karetki transportowe z wyposażeniem – 2 szt.
2.    Transportowy monitor funkcji życiowych – 3 szt.
3.    Przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG – 1 szt.
4.    Bronchoskop intubacyjny – 2 szt.
5.    Videobronchoskop – 1 szt.
6.    Przenośne USG Kardiologiczne – 1 szt.
7.    USG – dedykowane OIT – 1 szt.
8.    Respirator transportowy – 3 szt.
9.    Respirator stacjonarny – 10 szt.
10.    Pompa infuzyjna – 80 szt.
11.    Defibrylator – 10 szt.
12.    Laryngoskop jednorazowy – 200 szt.
13.    Kardiomonitor (na wózkach jezdnych) – 12 szt.
14.    Aparat do automatycznej reanimacji – Lucas 3 – 5 szt.
15.    System neuronawigacji dla O. Neurochirurgii – 1 szt.
16.    Autopharm do dystrybucji leków i materiałów – 1 szt.
17.    Odczynniki i testy do badań diagnostyki mikrobiologicznej – 3000 szt.
18.    Stacje opisowe z instalacją – szt. 7.
19.    Roboty remontowo-budowlane w Izolatorium.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.