PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny i materiały pomocne w walce z COVID-19.

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. 

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 22.04.2020 r. podpisał umowę  partnerską o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”


Wartość projektu: 12.519.902,30 zł
Wydatki kwalifikowane: 12.395.819,81
Dofinansowanie:  90 % ze środków EFRR w kwocie: 11.156.237,82 zł
            10 % ze środków Budżetu Państwa w kwocie: 1.239.581,99 zł

W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny i materiały:
1. Karetki transportowe z wyposażeniem – 2 szt.
2. Transportowy monitor funkcji życiowych – 3 szt.
3. Przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG – 1 szt.
4. Bronchoskop intubacyjny – 2 szt.
5. Videobronchoskop – 1 szt.
6. Przenośne USG Kardiologiczne – 1 szt.
7. USG – dedykowane OIT – 1 szt.
8. Respirator transportowy – 3 szt. 
9. Respirator stacjonarny – 10 szt.
10. Defibrylator – 10 szt., 
11. Kardiomonitor (na wózkach jezdnych) – 12 szt.
12. Aparat do automatycznej reanimacji – Lucas 3 – 5 szt.
13. System neuronawigacji dla O. Neurochirurgii – 1 szt.
14. Autopharm do dystrybucji leków i materiałów – 1 szt.
15. Odczynniki i testy do badań diagnostyki mikrobiologicznej, pompy infuzyjne.
16. Stacje opisowe wraz z instalacją - 7 szt.
17. Roboty remontowo–budowlane związane z utworzeniem Izolatorium na ul. Szpitalnej w Grudziądzu. 
18. Zakup i instalacja systemu typu Command & Control do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem w szpitalu oraz przebywających na kwarantannie.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.