PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

SOR Pediatryczny zostanie doposażony nowy sprzęt ze środków europejskich

Dwa defibrylatory, respirator, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparaty do szybkiego przetaczania płynów czy analizator parametrów krytycznych to tylko część aparatury medycznej zakupionej w ramach dofinansowania.


Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.


Projekt realizowany w ramach działania 9.1
Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 


Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 22.11.2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu."
 
Wartość projektu: 353 500,00
Dofinansowanie : 300 475,00
 
Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację celu bezpośredniego, a więc zakup aparatury medycznej na potrzeby SOR – Pediatrycznego.
W ramach projektu dla SOR Pediatrycznego zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny: defibrylator – 2 szt., respirator, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparat do szybkiego przetaczania płynów – 2 szt., pulsoksymetr, analizator parametrów krytycznych, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do trudnej intubacji, zestaw do intubacji i wentylacji, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta.
Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0299/18 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:
 
- specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

- formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:

  https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl  
PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.