PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Zakup sprzętu dla Pracowni Endoskopowej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zakup sprzętu dla Pracowni Endoskopowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 08.08.2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup sprzętu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu." 
 
Wartość projektu:  464 912,68
Dofinansowanie :  200 000,00
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych realizowanych przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację celu bezpośredniego, a więc zakup aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Endoskopowej. Do celów szczegółowych należą:
- doposażenie Pracowni,
- umożliwienie wykonywania wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych,
- pełne wykorzystanie potencjału jednostki w zakresie usług medycznych,
- kompleksowość usług medycznych w jednym miejscu,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa,
- ograniczenie umieralności.PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.