PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Lądowisko dla helikoptera

Budowa lądowiska dla helikoptera w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Nadziemne lądowisko dla helikopterów, pierwsze takie w Polsce, utworzone przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, zlokalizowane jest przy Kompleksie Pediatrycznym i wyniesione zostało na wysokość 5,40 m. nad ziemię. Lądowisko pełni funkcję całodobowego lądowiska sanitarnego działającego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Niebawem będzie odgrywało strategiczną rolę przy zabezpieczeniu autostrady A1 na odcinku Gdańsk - Nowe Marzy - Toruń, oraz dróg krajowych przebiegających w pobliżu Grudziądza. Transport pacjenta pomiędzy budynkiem SOR (usytuowanym nad parkingiem a lądowiskiem) odbywa się przez zadaszoną żelbetową estakadę komunikacyjną. Inwestycja przeprowadzona została z założeniem obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia, poprawienia stanu zdrowia ludności, zwiększenia efektywności działań ratownictwa medycznego.
W dniu 17 marca 2010 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu pn. "Budowa lądowiska dla helikopterów w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu" w ramach działania 12.1. Rozwój sytemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 www.pois.gov.pl 

Całkowity koszt projektu: 
4 656 068,51 zł

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż 3 957 658,23 zł

Budowa lądowiska dla śmigłowców przyczyni się do możliwości obsługi większej ilości pacjentów a wraz z zaoferowaniem im lepszej jakości usług, spowoduje obniżenie skutków powikłań wypadków i stanu zagrożenia zdrowia.

Rozwój ratownictwa lotniczego będzie jednym z kluczowych czynników obniżenia poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych a także chorób układu krążenia i przyczyni się tym samym do wsparcia dobrego poziomu zdrowia osób w wieku produkcyjnym.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.