PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

Kategoria:

strona 1 / 2

03/01/2024

Nowe urządzenie zakupione z dotacji Skarbu Państwa-Ministra Zdrowia, wynosząca w sumie 1 mln zł, to ostatnie specjalistyczne urządzenie rehabilitacyjne, które doposażyło Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

15/12/2023

Sprzęt wykorzystany podczas operacji zakupiony został dzięki dofinasowaniu Skarbu Państwa-Ministra Zdrowia w kwocie wynoszącej prawie 2 mln zł, w ramach Rządowego Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023.

01/12/2023

 Nowy sprzęt trafił do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Jest to pierwsza z trzech aparatur zakupiona z dotacji Skarbu Państwa-Ministra Zdrowia, wynosząca w sumie 1 mln zł na urządzenia robotyczne do rehabilitacji. 

31/10/2023

Tym razem jest to analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR typ FilmArray model TORCH 2 wraz z testem BioFire BCID2 Panel oraz dodatkowym wyposażeniem. 

05/03/2015

Densytometria to badanie gęstości mineralnej kości. Dzięki niej możemy zakwalifikować pacjenta do odpowiedniej grupy ryzyka złamań, rozpoznać osteoporozę oraz monitorować postępy jej leczenia.

24/10/2014

Terapia falą uderzeniową  to wysoce efektywna, nowoczesna i nieinwazyjna metoda zwalczania bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym. Fale uderzeniowe są falami akustycznymi przenoszącymi energię w bolące miejsce.

16/10/2014

Cytologia płynna (LBC - ang. liquid base cytology) to nowoczesna technika przygotowywania preparatów cytologicznych. Zwiększa szanse na otrzymanie trafnej diagnozy i daje więcej czasu na skuteczne leczenie.

strona 1 / 2

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.