PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

03/12/2014

OGŁOSZENIE

Przeprowadzenie  badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferta powinna zawierać  informacje:

- o oferencie, o formie prowadzenia działalności,
- o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
- o wpisie na listę  podmiotów uprawnionych do badań  sprawozdań  finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,- oświadczenie o przyjęciu zobowiązania o konieczności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala,
- ceny  za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem.

Kryteria oceny ofert: cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań  finansowych zakładów opieki zdrowotnej.

Oferty należy składać  w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, budynek T , 86-300 Grudziądz, w sekretariacie pok. nr 108, nie później niż  do 9.12.2014 r. do godziny 12:00.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.