PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

13/01/2022

"Dla Was każdego dnia"

Prezentujemy Państwu specyfikę pracy sekcji ciepłowniczej i sanitarnej Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego. 
    Dziś prezentujemy Państwu specyfikę pracy sekcji ciepłowniczej i sanitarnej Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego. To niezwykle ważny i specjalistyczny dział naszego Szpitala. 

Szczerze podziwiamy Waszą fachową pracę. Brawo Panowie!

Produkcja energii cieplnej odbywa się w ciepłowni gazowo-olejowej, w której znajdują się trzy kotły wodne o łącznej mocy 13,5MW.
Ciepłownia zabezpiecza w ciepło cały Szpital zasilając centralne ogrzewane, technologiczne układy wentylacji i klimatyzacji oraz dostarcza ciepłą wodę użytkową.
Instalacje cieplne w naszym Szpitalu mają długość ponad 100 km, w których jest ponad 500 m3 gorącej wody, której temperatura zależnie od instalacji sięga 130 st. C. 

Woda pitna wydobywana jest w dwóch ujęciach głębinowych, skąd tłoczona jest wodociągiem na odległość ok. 500 m do  hydroforni. Tam poddawana jest oczyszczeniu w nowoczesnej stacji uzdatniania wody o wydajności 100 m3 /h i trafia do dwóch podziemnych zbiorników o łącznej pojemności 2 mln litrów.
Woda na cele użytkowe poddawana jest dodatkowej obróbce fizyko-chemicznej, co pozwala na jej zmiękczenie oraz zabezpieczenie przed bakteriami z rodzaju Legionella, następnie jest podgrzewana i dystrybuowana do punktów poboru za pomocą pomp.
Za cały ten proces odpowiadają pracownicy sekcji ciepłowniczej i sanitarnej Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego, zabezpieczając całodobowo ciągłość tego procesu.

Pracownicy tego działu zabezpieczają również wszystkie jednostki Szpitala w gazy medyczne, ustrojowe i pozaustrojowe.
W nowoczesnej stacji sprężarek, spręża i oczyszcza się powietrze medyczne dla potrzeb bloków operacyjnych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sal chorych, laboratoriów itp. Następnie jest ono transportowane siecią rurociągów  do punktów poboru w budynkach na oddziałach szpitalnych.
Medyczny tlen ciekły, po zamianie stanu skupienia, z ciekłego na gazowy jest przekazywany siecią do węzłów gazów medycznych i punktów poboru tj. sal chorych zwykłych i wzmożonego nadzoru oraz bloków operacyjnych.
Zużycie w 2021 roku to niemal 600 000 kg.

Poza opisanymi czynnościami nasi pracownicy wykonują szereg innych prac z zakresu  napraw, remontów, modernizacji i przebudowy urządzeń, układów, sieci, instalacji i zespołów cieplnych, wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, modernizacji systemów grzewczych, sterowania i automatyki, unowocześniania systemu zarządzania energią, stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, nowych instalacji, rozbudowy zespołów energetycznych i wyposażenia sanitarnego pomieszczeń szpitalnych, według dokumentacji projektowej, realizacji bieżących zgłoszeń z oddziałów i jednostek szpitalnych, dotyczących: sytuacji awaryjnych, dostawy gazów ustrojowych i pozaustrojowych, zgodnie z przydziałem i potrzebami.PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.