PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

25/11/2020

"Wspieraj Seniora"

Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie w Grudziądzu przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”, który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70. roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.
Przekazujemy informację o ważnej Akcji "Wspieraj Seniora" 
    Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie w Grudziądzu przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”, który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70. roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. Osobom starszym oferowana jest pomoc w zrobieniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej itp. Koszty zakupów pokrywa Senior.
Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne czynności związane  z codziennym funkcjonowaniem, np. załatwić sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępniana danych wrażliwych), wyprowadzić psa itp. 
Usługa wsparcia może być świadczona maksymalnie jeden raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, którego realizację przewiduje się do 31.12.2020 r. 
    Z Programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
W celu skorzystania z ww. Programu należy kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc na ogólnopolską infolinię, uruchomioną w ramach Programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów –  ☎️ 22 505 1111 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 pod nr ☎️ 56 69 68 765 lub 764.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.