PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

23/04/2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarzy specjalistów neurologii,
- lekarzy specjalistów kardiochirurgii,
- lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu neurologii, chorób wewnętrznych, gastroenterologii,
- pielęgniarki (w tym w szczególności pielęgniarki anestezjologiczne).
Koordynowania Oddziału Neurochirurgii


Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu.

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 maja 2020 roku.Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu www.bieganski.org od dnia 23.04. 2020 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf  w terminie do dnia 28.04.2020 roku, godz. 8:00 na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org .
Klucz do pliku powinien zostać przekazany drogą mailową na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org dnia 28.04.2020 roku nie wcześniej niż o godz. 8:01 nie później niż 28.04.2020 r. o godz. 9:00.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu  29.04 2020 roku.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.