PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

28/02/2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

a. koordynowanie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii
b.udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy specjalistów z zakresu:
- neurologii,
- onkologii,
- medycyny ratunkowej,
- chorób wewnętrznych
c.udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów (Stomatologiczna Pomoc Doraźna)

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 18 marca 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy dostępne są na ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. nr 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia 28 lutego 2020 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów, w tym również z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Szpitala, Budynek T, pok. nr 108a w terminie do dnia 06 marca 2020 roku.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 12 marca 2020 roku.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Formularz ofertowy
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert


W dniu 12.03.2020 r. rozstrzygnięto konkurs na :
1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy specjalistów z zakresu:
- neurologii,
- onkologii,
- medycyny ratunkowej,
- chorób wewnętrznych
2. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów (Stomatologiczna Pomoc Doraźna)
3. Koordynowanie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.