PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

12/02/2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznegoim. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiochirurgicznym wraz ze specjalistyczną opieką ambulatoryjną w tym zakresie.


Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu. 

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat. 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 marzec 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, formularz oferty oraz projekt umowy dostępne są w Budynku T Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, pok. nr 107 od dnia 12 lutego 2020 roku.


Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.


Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Szpitala, Budynek T, pok. nr 108a w terminie do dnia 19 lutego 2020 roku, godz. 10.00.


Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 27 stycznia 2020 roku.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.


Formularz ofertowy


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.