PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

12/02/2020

Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa został rozstrzygnięty

Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa został prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch
Prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Po ukończeniu stażu dyplomowego pełnił służbę wojskową w jednostce wojskowej w Płocku, następnie służył w siłach zbrojnych ONZ w Libanie.

Pracował m.in. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz w 10 -tym Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, gdzie Kierował Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej i Hipertensjologii oraz Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii.

Jest specjalistą I i II stopnia chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii. Począwszy od roku 1995 uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – kardiologii, skończywszy na tytule profesora nauk medycznych nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dorobek naukowy nowego Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa to 131 prac, głównie z zakresu kardiologii, a także 83 komunikaty naukowe prac prezentowanych na kongresach oraz zjazdach krajowych i międzynarodowych.

Prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch jest promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych, kursów podyplomowych oraz warsztatów edukacyjnych.

Nowy Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa jest także laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia.


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.