PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

06/02/2020

Nowy Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej

Od 01.02.2020 r. funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu w Grudziądzu pełni prof. dr hab. n.med. Krzysztof Leksowski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskał I (1982) i II (1986) stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, specjalizację z chirurgii klatki piersiowej (1991) oraz specjalizację z chirurgii onkologicznej (2003). W 1989 roku Rada Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi nadała mu stopień doktora nauk medycznych. Rozprawa ta otrzymała wyróżnienie Rektora WAM. W 2001 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła decyzję Rady Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora medycyny.
Od listopada 1993 r. do stycznia 2020 pracował w Klinice Chirurgicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy gdzie od września 1998 roku pełnił nieprzerwanie obowiązki Kierownika Kliniki Chirurgii W latach 2005 – 2019 pełnił także obowiązki Kierownika Katedry Zdrowia Publicznego i Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem i współautorem 184 opublikowanych prac naukowych i promotorem 19 obronionych prac doktorskich oraz 180 prac magisterskich i licencjackich.
Wykonał jako pierwszy w Polsce następujące zabiegi operacyjne - Usunięcie polipa odbytnicy metodą TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery)wideotorakoskopowa splanchnicektomia, laparoskopowe wycięcie łagodnego guza żołądka, SASI (Single anastomosis sleeve ileogastrostomy) w operacyjnym leczeniu otyłości olbrzymiej, druga w Polsce termoresekcja guza wątroby. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych i członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism medycznych.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.