PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

23/01/2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego

im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

- psychologów,

- terapeutów uzależnień

- instruktorów terapii uzależnień.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu. 

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat. 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 lutego 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, formularz oferty oraz projekt umowy

dostępne są w Budynku T Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, pok. nr 107 od dnia 22 stycznia 2020 roku.


Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.


Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej koperciew Kancelarii Szpitala, Budynek T, pok. nr 108a w terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku, godz. 10.00.


Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 31 stycznia 2020 roku.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.


Formularz ofertowyPROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.