PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

02/03/2015

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
OGŁOSZENIE

    Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami).

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- diagnostyki inwazyjnej zaburzeń rytmu serca (badania elektrofizjologiczne) oraz diagnostyki inwazyjnej zaburzeń rytmu z ablacją zaburzeń rytmu
oraz
- elektroterapii serca obejmującej wszczepianie urządzeń do przewlekłej elektrostymulacji serca, w szczególności kardiowerterów - defibrylatorów
oraz repozycję elektrod.


    Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
Proponowany czas trwania umowy to 1 rok.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 27 marca 2015 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Referat ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, bud. T, pok. nr 107 od dnia
02 marca 2015 r.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Referacie ds. Osobowych, pok. nr 107 w terminie do dnia 09 marca 2015 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 10 marca 2015 r. w Referacie ds. Osobowych.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Oferta
Warunki
PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.