PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

Kategoria:

strona 124 / 142

05/01/2012

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu znalazł się wśród Laureatów konkursu na najciekawsze działania promocyjne Programu Infrastruktura i Środowisko. Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

05/01/2012

Szpitale będą musiały zaopatrzyć pacjentów w opaski identyfikacyjne z zakodowanymi danymi, m.in. imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia. Taki obowiązek nakłada na lecznice art. 36 ustawy o działalności leczniczej.

05/01/2012

Z dniem 01.01.2012 r. zmieniła się struktura organizacyjna Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologicznego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Przemiany Materii.

05/01/2012

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu informuje o wynikach wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

05/01/2012

Od kwietnia trwały prace nad kolejnymi dwoma projektami dofinansowanymi przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w działaniu 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

05/01/2012

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu znalazł się wśród Laureatów konkursu na najciekawsze działania promocyjne Programu Infrastruktura i Środowisko. Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

05/01/2012

Szpitale będą musiały zaopatrzyć pacjentów w opaski identyfikacyjne z zakodowanymi danymi, m.in. imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia. Taki obowiązek nakłada na lecznice     art. 36 ustawy o działalności leczniczej.

strona 124 / 142

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.