PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Zakup finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu  urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej w ilości 20 szt.



Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu  urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej w ilości 20 szt.

Projekt finansowany przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia na podstawie art. 65 ustawy z dnia  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 19.05.2021 r. Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu podpisał umowę o sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 344 677,68 zł
Dofinansowanie:  100 %

     Celem projektu jest zapewnienie pacjentom nieinwazyjnego wspomagania oddychania, w ramach którego do płuc podawane jest ogrzane i nawilżone powietrze wzbogacone w tlen. Terapia ta  stosowana jest u spontanicznie oddychających pacjentów wymagających podawania tlenu z wysokim przepływem, stosuje się ją również do wspomagania oddychania u pacjentów z ostrą  niewydolnością oddechową, również jako procedurę zapobiegania ponownej intubacji. Terapia prowadzi do poprawy natlenienia, częstości oddechów, zmniejsza uczucie duszności, zwiększa komfort pacjenta. Ten rodzaj terapii tlenowej nie wymaga obecności respiratora, może więc być stosowany na różnych oddziałach szpitala. 






PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.