PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Zakup finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu USG zabiegowego chirurgicznego.


Przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu USG zabiegowego chirurgicznego.

Projekt finansowany przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 29.04.2021 r. Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu podpisał umowę o sfinansowanie zakupu USG zabiegowego chirurgicznego do wykorzystania w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej.

Wartość projektu: 319 140,00 zł
Dofinansowanie: 100 %

Celem projektu jest przyspieszenie rozpoznania bezpośrednio w oddziale stanów chirurgicznych, takich jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, kamicy nerkowej jak również po zabiegach samodzielną ocenę stanu zapalnego lub ropnia. Aparat USG wykorzystywany będzie do zabiegów celowanych, tj: biopsje, aspiracje, punkcje. Posiadanie aparatu USG w oddziale skróci proces diagnostyczno-leczniczy i przyspieszy decyzje o ewentualnym leczeniu operacyjnym. Zakup urządzenia USG pozwoli na wyeliminowanie potencjalnego ryzyka przeniesienia patogenu na sprzęcie, w trakcie transportu między częścią „brudną” i „czystą” Szpitala. Zapewni dostęp do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów zakażonych. 
PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.