PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Zakup finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla O. Kardiologii, OIT i RTG.


Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu  aparatury i sprzętu medycznego dla O. Kardiologii, OIT i RTG.

Projekt finansowany przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Dnia 06.04.2021 r. Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu podpisał umowę o sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 5 803 695,83 zł
Dofinansowanie:  5 820 771,83 zł

Dla Oddziału Kardiologii:

1. Jednostka zasilająca dwustanowiskowa (panel na gazy medyczne) – 6 szt. 
2. Pompa infuzyjna – zestawy – 21 szt. 
3. Urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
4. Kardiostymulator  zewnętrzny – 2 szt.
5. Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej – 1 szt.
6. Holter ciśnieniowy z 4 rejestratorami – 1 szt.

Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
1. Zestaw do trudnej intubacji/bronchoskopii z przenośnym torem wizyjnym – 3 szt.

Dla Pracowni RTG:
1. Rezonans magnetyczny 1,5 T z montażem – 1 szt.PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.