PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Celem zdania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Szpitala w Aparat RTG z ramieniem C umożliwiający udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.


Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-
                              Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Nazwa projektu:   „Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia
                              udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych
                              z zaburzeniami rytmu serca.”
                              Umowa nr 5/14/15/2020/656/573 z dnia 21.11.2021 r.

Wartość dofinansowania:    714 276,90 zł

Całkowity koszt inwestycji: 741 030,00 zł


Celem zdania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Szpitala w Aparat RTG z ramieniem C umożliwiający udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.