PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”


Celem projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Oddziału Kardiologicznego w aparat USG z możliwością echokardiografii, umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.


Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-
                              Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Nazwa projektu:   „Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem
                              diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.”
                              Umowa nr 5/13/10/2020/656/394 z dnia 17.09.2021 r.

Wartość dofinansowania:     218 782,30 zł

Całkowity koszt inwestycji:   226 969,00 zł


Celem projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca        i naczyń poprzez wyposażenie Oddziału Kardiologicznego w aparat USG z możliwością echokardiografii, umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.