PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

„Narodowa Strategia Onkologiczna”

 „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.”


Nazwa programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna”.

Nazwa zadania:     „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.”
                              Umowa nr 1/18/8/2022/2021NW/656/145 z dnia 09.03.2022 r.

Wartość dofinansowania:   318 055,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 327 804,00 zł


Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji onkologicznej. 

W ramach realizacji umowy zakupione zostało:
  • urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej,
  • urządzenie diagnostyczno–terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.