PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Zakup finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przyznanie w 2022 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej Szpitala.Przyznanie w 2022 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej Szpitala.

Projekt finansowany przez Skarb Państwa – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Dnia 27.04.2022 r. Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego       w Grudziądzu podpisał umowę o sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.

Wartość projektu:   3.400.000,00 zł
Dofinansowanie:    100 %

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.