PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Opis nad listą dodatkową.
„Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji”
„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego.” Umowa nr 1/14/12/2022/656/573 z dnia 22.09.2022 r.
Dnia 22.06.2022 r.  Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia O. w Bydgoszczy o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
Przyznanie w 2022 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu przez Szpital aparatu ECMO dla Oddziału Kardiochirurgii.
Przyznanie w 2022 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu przez Szpital pompy do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału Kardiochirurgii.
 „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.”
Przyznanie w 2022 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej Szpitala.
"Doposażenie w urządzenia rehabilitacyjno – diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią.”

Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu  urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej w ilości 20 szt.

Przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu USG zabiegowego chirurgicznego.
Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla O. Kardiologii, OIT i RTG.
Celem zdania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Szpitala w Aparat RTG z ramieniem C umożliwiający udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.


Celem projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Oddziału Kardiologicznego w aparat USG z możliwością echokardiografii, umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Zadanie ma na celu doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego i Urologicznego w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu nowotworu złośliwego.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.