PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

Opis nad listą dodatkową.
 „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.”
Przyznanie w 2022 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej Szpitala.
"Doposażenie w urządzenia rehabilitacyjno – diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią.”

Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu  urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej w ilości 20 szt.

Przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu USG zabiegowego chirurgicznego.
Przyznanie w 2021 r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla O. Kardiologii, OIT i RTG.
Celem zdania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Szpitala w Aparat RTG z ramieniem C umożliwiający udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.


Celem projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Oddziału Kardiologicznego w aparat USG z możliwością echokardiografii, umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Zadanie ma na celu doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego i Urologicznego w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu nowotworu złośliwego.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.