PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy kompleksową opiekę psychiatryczną dla osób powyżej 18 r. ż. - mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy kompleksową opiekę psychiatryczną dla osób powyżej 18 roku życia - mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych mieści się na parterze oraz I piętrze budynku M, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 


Kto może szukać pomocy w naszym Centrum? 
 • Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, mieszkające na terenie powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego. Nasi Specjaliści czekają na pacjenta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłoszenia się pacjenta - osobiście lub telefonicznie pod nr nr tel. 56 641 4510/56 641 4376, poszukującego pomocy psychiatryczno-psychologicznej. W Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym można uzyskać informacje na temat funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, pacjent może zostać zapisany do odpowiedniego specjalisty lub pokierowany do odpowiedniego działu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (np.: poradnia, oddział szpitalny, udzielenie porady psychiatrycznej lub psychologicznej, itd.). 
 • Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój. 
 • Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z bliskimi. 
 • Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, z którymi się boryka. 

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz osobom uzależnionym. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.

Pomoc Środowiskowa 
Jeśli pacjent nie może przyjść osobiście, zespół mobilny przyjedzie do niego. Czas rozmowy i ilość spotkań – to wszystko jest dostosowane do jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Wizyty odbywają się z zachowaniem dyskrecji i poufności – zespół nie jest w żaden sposób oznakowany.

Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.

Przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).

Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy.

Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:
 • z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
 • w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
 • z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
 • w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
 • nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne. 

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym tel. 56 641 4510, 56 641 4376
 • Oddział Psychiatryczny I - tel. 56  641 4499,  56 641 4495
 • Izba Przyjęć Psychiatryczna tel.56 641 4499
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny tel. 56 641 4725
 • Zespół Leczenia Środowiskowego tel. 56 641 4506
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego tel. 56 641 4730

Dodatkowe punkty konsultacyjne:
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Grudziądz Euromedica -Spec tel. 56 4650600
 • Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny Wąbrzeźno tel. 41 2400000

Przystąpienie do programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku, umożliwi rozwój psychiatrii środowiskowej mającej na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

W zakresie pomocy udzielanej pacjentom z obszaru swojego działania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych będzie współpracowało z lokalnymi organami administracji samorządowej i rządowej (w tym pomocy społecznej), instytucjami (w tym placówkami opieki zdrowotnej), organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, a także z grupami samopomocy pacjentów i ich rodzin. 
Współpraca ta będzie polegała m. in. na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej. 


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.