PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

SZPITAL - COVID-19

Ważna informacje dla Pacjentów Szpitala w Grudziądzu

funkcjonującego od 16.03.2020 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako jednoimienny szpital zakaźny.

W związku z przekształceniem Szpitala w Grudziądzu w jednoimienny szpital zakaźny informujemy, że do naszej placówki kierowani są pacjenci z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzani o zakażenie SARS-CoV-2 , u których występują choroby współistniejące.

W naszej placówce udzielana jest również pomoc osobom, niepodejrzanym o takie zakażenie w sytuacji nagłego zagrożenia życia, kiedy transport danego pacjenta do innej placówki ze względu na jego stan zdrowia jest niemożliwy.

Poniżej podajemy istotne informacje dla mieszkańców Grudziądza i okolic, którzy wymagają pomocy medycznej .

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć w okolicach:


Świecie (25 km) - tel.: 41 240 1510
Łasin (26 km) - tel.: 56 46 64 203
Wąbrzeźno (35 km) - tel.: 41 240 1710
Chełmno (35 km) - tel.: 56 677 26 56
Kwidzyn (35 km)  - tel.: 55 645 83 410
Chełmża (35 km) - tel.: 56 63 92 216
Brodnica (60 km)-  tel.: 56 66 89 198


Oddziały Ginekologiczno-Położnicze  w okolicach:Świecie (25 km) - tel.: 41 240 1545
Chełmno (35km) - tel.: 56 677 26 45
Chełmża (35km) - tel.: 56 639 22 67
Brodnica (60 km) - tel.: 56 66 89 170


Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zawieszone zostało działanie Zespołu Poradni Specjalistycznych.
W większości poradni realizowane są teleporady, lekarze wystawiają również e-recepty (o ile jest to możliwe na podstawie wywiadu i historii choroby pacjenta).


Numery do poradni,do rejestracji  oraz numery do poszczególnych oddziałów znajdują się poniżej.

NUMERY TELEFONÓW


Pacjenci, którzy chcieliby odbyć poradę specjalistyczną w innej placówce mogą zapoznać się z listą poradni specjalistycznych, zamieszczoną poniżej.

PORADNIE

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433):

Od 14 marca do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do szpitala czy poradni oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.


W szpitalu nadal udzielane są porady w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotne dla Dorosłych i dla Dzieci .


POZ (ul. Rydygiera 15/17, budynek N):

-teleporady
-porady (wymagany triage w budynku M)
-lekarze wystawiają e-recepty

Numery kontaktowe  (8-18):

56 641 3799
56 641 3790
56 641 3793

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dorosłych i dla Dzieci (ul.Rydygiera 15/17, budynek C, koło wjazdu na SOR):

-porady dla dzieci i dorosłych w godzinach od 18 do 8
-wymagany triage (wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała) w budynku M


Ambulatorium Chemioterapii działa bez zmian (tel.:  56 641 4465, 56 641 4469)


Poradnia Zdrowia Psychicznego ( tel.: 56 641 4730)

-teleporady dla naszych Pacjentów od poniedziałku do czwartku od godz. 8 do 13
-kody e-recept podawane są telefonicznie
-iniekcja neuroleptyków o przedłużonym działaniu dla Pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-13 w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym (wymagany jest triage w budynku M)

Badania ambulatoryjne wykonywane przez nasze laboratoria, Zakład Radiologii I Diagnostyki Obrazowej oraz  Zakład Medycyny Nuklearnej zostały wstrzymane.

Pacjenci wymagający dializ dowożeni są do ośrodków ościennych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można przesłać pocztą na adres ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, lub można przesłać skan wniosku na adres dokumentacja@bieganski.org.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej znajduje się poniżej.


WNIOSEK DOKUMENTACJA MEDYCZNA


Dokumentacja może zostać odebrana osobiście (po ustaleniu terminu) lub może zostać ona przesłana pocztą (doliczana jest dodatkowa opłata za przesyłkę).

Informacje na temat funkcjonowania poszczególnych jednostek uzyskać można pod numerem tel:    56 641 4444 lub 56 641 3433

lub mailowo: informacja@bieganski.org

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.