PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

SZPITAL - COVID-19

Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń na szczepienie przeciw COVID-19

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin przesyłania oświadczeń o chęci przystąpienia do szczepień pracowników ochrony zdrowia.

Zgłoszenia można przesyłać do 13 stycznia 2021 r. do godz. 12.00
Szanowni Państwo,
informujemy, że Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin przesyłania oświadczeń o chęci przystąpienia do szczepień pracowników ochrony zdrowia.

Zgłoszenia można przesyłać do 13 stycznia 2021 r. do godz. 12.00, w postaci zaszyfrowanego pliku .xls na adres mailowy szczepienie@bieganski.net.pl
Hasło do pliku należy podać telefonicznie pod nr tel.  56 641 3407.
W mailu należy przesłać również podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez osoby zgłaszające chęć zaszczepienia się w naszej placówce. Skany oświadczeń należy przesłać w zaszyfrowanym pliku. Hasło do pliku należy podać telefonicznie na wyżej wskazany numer.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są:
  • Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym sanitarno-epidemiologicznych,
  • Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych, osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
  • Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem, przebywającym w trybie ciągłym w podmiocie.
Druki do pobrania:
Szczepienie jest dobrowolne, w każdej chwili można wycofać swoją zgodę, bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.