PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Poszukujemy pracownika

Fizyk Medyczny
Poszukujemy pracownika na stanowisko Fizyk Medyczny.

W zakresie obowiązków będzie:

1. Wykonywanie testów podstawowych aparatów rentgenodiagnostycznych na terenie szpitala. Dokonywanie analizy testów oraz informowanie o wynikach osoby kierujące daną jednostką.

2. Opracowywanie i aktualizowanie procedur wykonywanych testów oraz procedur medycznych.

3. Sprawowanie kontroli nad paszportami technicznymi aparatów rtg i urządzeń w ZROi DO-aktualne wpisy serwisowe.

4. Podejmowanie działań dotyczących wykonywania testów specjalistycznych aparatów rtg i urządzeń w ZRO i DO oraz szpitalu.

5. Uczestnictwo podczas wykonywania testów specjalistycznych, napraw, kontroli, przeglądów, kontroli sanepidów z zakresu radiologii.

6. Przygotowywanie wspólnie z działem BHP dokumentacji do sanepidu.

7. Ścisła współpraca z Inspektorem Ochrony Radiologicznej w Szpitalu.

8. Wspomaganie Koordynatora Zakładu Radiologii wiedzą z zakresu fizyki promieniowania jonizującego oraz podstawowych działań aparatury medycznej.

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala Koordynatora Zakładu zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy.

Kurs inspektora ochrony radiologicznej i przyjęcie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w szpitalu, co odpowiada punktowi 7.

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Znasz kogoś kto mógłby być zainteresowany ofertą? Prosimy udostępnij, polub, skomentuj, albo daj cynk znajomym!

Dokumenty należy wysłać pod adres mailowy: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
lub pocztowy:

Sekretariat Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
ul. Rydygiera 15/17,
86-300 Grudziądz

Szczegółowe informacje dotyczące oferty można uzyskać pod numerem 56 641 34 00 lub 56 641 34 03

Termin złożenia: do 16.11.2019 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o administratorze danych:http://bieganski.org/pl/kariera/39

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.