PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Zatrudnimy lekarzy

Poszukujemy lekarzy do pracy w Szpitalu w Grudziądzu.

Zatrudnimy lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w następujących dziedzinach :

-chirurgia ogólna,
-pediatria,
-medycyna ratunkowa,
-psychiatria,
-choroby wewnętrzne.

� Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o 
następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy wysłać pod adres mailowy: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org

lub pocztowy:

Sekretariat Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
ul. Rydygiera 15/17,
86-300 Grudziądz

�Szczegółowe informacje dotyczące oferty można uzyskać pod numerem 56 641 34 00 lub 56 641 34 03

Termin złożenia: do 15.09.2019

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o administratorze danych:http://bieganski.org/pl/kariera/39

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.