PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Zatrudnimy inżyniera serwisu urządzeń medycznych

Poszukujemy specjalisty do działu zajmującego się aparaturą medyczną.
Oferujemy:
-Pracę w młodym i dynamicznym zespole
-Dostęp do najnowszych rozwiązań w dziedzinie elektroniki
-Możliwość rozwoju zawodowego
-Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
-Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji oraz zaangażowania.
-Interesującą i rozwojową pracę pełną wyzwań

Wymagania:
-Wykształcenie wyższe techniczne– elektroniczne lub pokrewne
-Doświadczenie na stanowisku serwisowym/ projektowym.
-Znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
-Praktyczna umiejętność diagnostyki i naprawy urządzeń elektronicznych
-Umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych
-Punktualność, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
-Posiadanie kwalifikacji SEP w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń do 1kV

Zakres obowiązków:
-Nadzór jakości i poprawności wykonywanej pracy współpracowników niższego szczebla
-Wykonywanie napraw i przeglądów serwisowych
-Prowadzenie dokumentacji technicznej
-Współpraca  z użytkownikami urządzeń

Wymagane dokumenty:
-CV, list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
  potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2016 r. poz. 922).Aplikacje prosimy przesyłać pod adres: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org do dnia 15.08.2019 r. z dopiskiem "Inżynier serwisu aparatury medycznej"

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o administratorze danych: http://bieganski.org/pl/kariera/39

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.