PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Apteka Szpitalna w Grudziądzu zatrudni techników farmacji

Ogłoszenie nieaktualne
Oferujemy:

- pracę w młodym, ambitnym zespole,
- nowoczesne pracownie, praca w systemie Unit dose,
- możliwość skończenia specjalizacji w zakresie farmacji klinicznej,
- stabilizacja w oparciu o umowę o pracę w szpitalu na III poziomie finansowania w Sieci.

Wymagane dokumenty

- dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika farmacji. 
- CV i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).


Aplikacje prosimy przesyłać pod adres: apteka.faktury@bieganski.org do dnia 9.08.2019 r.


Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o administratorze danych: http://bieganski.org/pl/kariera/39


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.