PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Szpital w Grudziądzu szuka dyrektora ds. lecznictwa REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Ruszył konkurs na zastępcę dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Oferty można składać do 18 kwietnia.
Grudziądzki szpital to jedna z nowocześniejszych i największych placówek w Polsce. Praca tutaj to wielkie wyzwanie i doświadczenie.

Kandydat zainteresowany stanowiskiem zastępcy dyrektora ds. lecznictwa powinien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty, posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny oraz co najmniej osiem lat pracować w zawodzie.

Są też wymagania dodatkowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem, komunikatywność oraz kreatywność, zdolności menadżerskie. 

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające staż pracy),
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw  publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin składania ofert: 18 kwietnia, do godz. 14.


Łukasz Ernestowicz
fot. pixabay.com


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.