PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Administrator danych osobowych

Informacje o administratorze dotyczące postępowań rekrutacyjnych kandydatów na pracowników.
1. Administrator.
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (86- 300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, wpisany do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych.
  • Kontakt do administratora danych osobowych:
email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora - (86- 300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora (86- 300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, tel. 56 6413579.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane do celów rekrutacyjnych.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5. Informuję Pana/Panią o prawie do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia  niniejszej umowy.

7. Kandydat na pracownika ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.