PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Szpital zatrudni radiologów. Czekamy na oferty REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Konkurs dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- wykonywania opisów badań radiologicznych, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii
oraz
- pełnienia stacjonarnych dyżurów lekarskich w Zakładzie Radiologii Ogólnej
i Diagnostyki Obrazowej.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. 

Proponowany czas trwania umowy: 11 miesięcy.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 lutego 2018 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Dział Kadr Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, bud. T, pok. nr 107 od dnia
8 stycznia  2018 r.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr, pok. nr 107 w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 16 stycznia 2018 r. w Dziale Kadr.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.