PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Zatrudnimy specjalistę ds. aparatury medycznej REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. aparatury medycznej


1. Wymagania wobec kandydata:

- wykształcenie wyższe: Inżynieria Medyczna, Elektronika, Automatyka i Robotyka,
- praktyczna umiejętność diagnostyki i naprawy urządzeń elektronicznych,
- wskazane posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych upoważniających do eksploatacji 
  urządzeń elektrycznych E do 1kV,
- obsługa komputera i urządzeń biurowych.

2. Dodatkowe umiejętności i kompetencje:

- umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
- samodzielność, rzetelność, szybkie przyswajanie wiedzy,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

- wykonywanie napraw i przeglądów aparatury medycznej w szczególności: respiratorów,
  monitorów pacjenta, aparatów do znieczulania ogólnego, urządzeń do fizykoterapii, pomp
  żywieniowych, pomp infuzyjnych i kardiotokografów,
- obsługa systemów monitorujących parametry medyczne,
- ścisła współpraca z personelem poszczególnych oddziałów odpowiedzialnym za sprzęt
  medyczny,
- dokonywanie wpisów do paszportów technicznych.

4. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
  potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy złożyć na adres mailowy: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org

Uprzejmie informuję, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.