PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

KARIERA

Szukamy specjalisty ds. zamówień publicznych REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.
1. Wymagania wobec kandydata/kandydatki:
- wykształcenie wyższe,
- praktyczna znajomość przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
  zamówień publicznych, najlepiej w branży szpitalnej,
- obsługa komputera i urządzeń biurowych.

2. Dodatkowe umiejętności i kompetencje:
- umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
- samodzielność, rzetelność, szybkie przyswajanie wiedzy,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:
- przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień   
  publicznych,
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- udział w pracach komisji przetargowych,
- prowadzenie pełnej dokumentacji postępowań,
- przygotowywanie planów i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty należy wysłać pod adres mailowy: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
lub pocztowy:
Sekretariat Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
ul. Rydygiera 15/17, 
86-300 Grudziądz
                                                                                                                        
Termin złożenia dokumentów: do końca listopada.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.