PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Pracownie

Bank Krwi z Pracownią Serologiczną

Bank Krwi z Pracownią Serologiczną jest jednostką funkcjonującą przez całą dobę. Nadzór merytoryczny nad Bankiem Krwi z Pracownią Serologiczną sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. 
Kierownik: mgr Ilona Witkowska

Dane kontaktowe:
 • Kierownik: 56 641 46 60
 • Pracownia Serologiczna: 56 641 46 61
 • Fax: 56 641 46 63

Zadania Pracowni Serologicznej:
 • określenie grupy krwi układu ABO i Rh
 • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym
 • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego
 • wykonywanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA)
 • wykonywanie próby zgodności serologicznej
 • badanie grupy krwi w celu trwałej ewidencji

Krew do badań serologicznych pacjentom prywatnym oraz z poradni szpitalnych  pobierana jest w Laboratorium Analitycznym w godz. 6:00-10:00. Odbiór wyników odpłatnych odbywa się w Banku Krwi z Pracownią Serologiczną.

Zadania Banku Krwi:
 • zapewnienie optymalnej ilości krwi i jej składników dla pacjentów szpitala poprzez składanie zamówień w RCKiK w Bydgoszczy
 • przechowywanie i nadzór nad zapasami krwi i jej składników. W razie konieczności Bank Krwi sprowadza specjalnie spreparowane składniki krwi
 • dla chorych z zaburzeniami krzepnięcia: sprowadzanie, przechowywanie i wydawanie czynników krzepnięcia
 • wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych
 • prowadzenie dokumentacji  przychodów i rozchodów krwi i jej składników, która zapewnia pełną identyfikację dawcy i biorcy krwi
 • prowadzenie dokumentacji statystycznej gospodarki krwią

Bank Krwi z Pracownią Serologiczną uczestniczy w zewnętrznych programach oceny jakości badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej:
 1. Międzynarodowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Immunohematologicznych EQUAS-INSTAND – 4 razy do roku
 2. Indywidualna kontrola jakości pracy wszystkich pracowników przeprowadzana przez RCKIK w Bydgoszczy – raz w roku

Bank Krwi z Pracownią Serologiczną jest jednostką funkcjonującą przez całą dobę. Nadzór merytoryczny nad Bankiem Krwi z Pracownią Serologiczną sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Pracownicy podnoszą swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w organizowanych kursach doskonalących oraz konferencjach.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.