PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Pracownie

Bank Krwi z Pracownią Serologiczną jest jednostką funkcjonującą przez całą dobę. Nadzór merytoryczny nad Bankiem Krwi z Pracownią Serologiczną sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. 
Pracownia Bronchoskopowa znajduje się w budynku O, na parterze, przy Oddziale Pulmonologicznym oraz Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
Pracownia Spirometryczna znajduje się w budynku O, na parterze, przy Oddziale Pulmonologicznym oraz Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.