PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Poradnie

Kardiologiczna, Zaburzeń Rytmu, Kardiologii Inwazyjnej


Poradnie zlokalizowane są w na drugim piętrze budynku D szpitala.
Zajmują gabinety: 203, 204, 205, 205a, 217, 218.

Godziny przyjęć: 
Poradnie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Rejestracja: 
Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania. 

Do poradni kardiologicznych można zarejestrować się:
 • osobiście lub przez osoby upoważnione w Centralnej Rejestracji, w budynku D, na parterze
 • telefonicznie pod numerem telefonu 56 641 – 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3438, 3419, 3432

Telefon bezpośredni do poradni 56 641 4423

W skład poradni kardiologicznych wchodzą:
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradni Kardiologii Inwazyjnej
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
 • Pracownia Echokardiograficzna
 • Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych
 • Pracownia kontroli stymulatorów, kardiowerterów i układów resynchronizujących.

Lekarze przyjmujący w poradniach:
 • lek. Emilia Buszkiewicz
 • lek. Katarzyna Grudzień – Chmielewska
 • lek. Piotr Danielewicz 
 • lek. Łukasz Gawiński
 • lek. Włodzimierz Grabowski
 • lek. Anna Klonowska
 • lek. Michał Karczewski
 • lek. Grzegorz Kurpanik
 • lek. Karolina Lebiedzińska
 • lek. Karol Mątowski
 • dr n. med. Arkadiusz Michalski
 • dr n. med. Leszek Popiołek 
 • lek. Janusz Puton
 • lek. Igor Skowronek
 • lek. Michał Szawiel
 • dr n. med. Paweł Szymański
 • lek. Michał Szymczak
 • lek. Tomasz Traczyk

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Prowadzi diagnostykę w zakresie: choroby niedokrwiennej serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego, omdleń, kardiomiopatii, wad serca. 

PORADNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Poradnia obejmuje opieką pacjentów po angioplastykach wieńcowych, przezskórnych zamknięciach uszka lewego przedsionka oraz przezskórnych zamknięciach ubytków przegrody międzyprzedsionkowej.

W poradni dokonuje się także kwalifikacji pacjentów do powyższych zabiegów. 

PORADNIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

W poradni wykonuje się diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia, kwalifikując chorych do zabiegów wszczepień urządzeń (stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów serca, układów resynchronizujących pracę serca) oraz do badań elektrofizjologicznych i ablacji.

W poradni wykonuje się także kontrolę wszczepionych urządzeń oraz kontrolę pacjentów po zabiegach ablacji. 


PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA

Echokardiografia to nieinwazyjna metoda badania serca wykorzystująca zjawisko odbicia ultradźwięków. Badanie pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, jego kurczliwość, a także pracę zastawek serca oraz przepływy w obrębie jam serca i dużych naczyniach krwionośnych.

Wskazania do wykonania badania to:
 • choroba niedokrwienna serca
 • podejrzenie wrodzonych oraz nabytych wad serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia
 • kardiomiopatie (choroby mięśnia sercowego)
 • nadciśnienie tętnicze, trudne do leczenia lub powikłane
 • choroba zakrzepowo-zatorowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • choroby osierdzia
 • choroby dużych naczyń zlokalizowanych w okolicy serca
 • urazy serca
 • nowotwory serca
 • nawracające omdlenia
 • powikłania po leczeniu lekami kardiotoksycznymi
 • obecność patologicznych szmerów nad sercem
 • planowana operacja kardiochirurgiczna

Przygotowanie do badania

Echokardiografia  przezklatkowa serca nie jest badaniem wymagającym specjalnego przygotowania. Ten rodzaj diagnostyki kardiologicznej nie jest również szkodliwy, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne. Jest badaniem bezbolesnym i niezwiązanym z żadnym ryzykiem dla Pacjenta, nie ma więc przeciwwskazań do jego wykonywania.

PRACOWNIA HOLTERA I PRÓB WYSIŁKOWYCH

W Pracowni wykonuje się badania: 24 godzinne badanie ekg metodą Holtera, 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego oraz próby wysiłkowe.

• EKG Holter – dzięki niemu możliwe jest 24 - godzinne monitorowanie pracy serca w warunkach całodobowej aktywności badanego.

Wskazaniem do wykonania badania są między innymi diagnostyka:
 • zaburzeń rytmu serca
 • zaburzeń przewodzenia
 • choroby niedokrwiennej serca
 • funkcji stymulatora
 • przyczyn zasłabnięć, omdleń, utrat przytomności, zawrotów głowy
 • skuteczności i ewentualnych powikłań leczenia antyarytmicznego

Sposób przygotowania do badania:
 • Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu. Ułatwi to noszenie rejestratora.
 • Przed założeniem elektrod aparatu holterowskiego konieczne jest usunięcie owłosienia z miejsc na klatce piersiowej gdzie przyklejone zostaną elektrody rejestrujące.
 • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
 • Jeżeli Pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).
 • Badany prowadzi w czasie rejestracji dziennik, w którym zaznacza ważniejsze czynności oraz ewentualne dolegliwości z podaniem godziny.
 • Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.
 • Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

Holter ciśnieniowy polega na 24 godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego przy pomocy automatycznego aparatu, wykonującego pomiary ciśnień w zaprogramowanych odstępach czasu.

Wskazaniem do badania jest:
 • diagnoza i kontrola nadciśnienia tętniczego
 • Monitorowanie skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego
 • eliminacja zjawiska podwyższonego ciśnienia w czasie wizyt lekarskich (związanego ze stresem, tzw. nadciśnienia białego fartucha)
 • oceny ciśnienia w czasie normalnych codziennych czynności
 • diagnozy spadków ciśnienia
 • wykrycie nagłych zmian ciśnienia, które są przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości.

Sposób przygotowania do badania:
 • Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu. Umożliwi to założenie mankietu do pomiaru ciśnienia i noszenie rejestratora.  
 • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
 • Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.
 • Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa polega na obciążeniu pacjenta kontrolowanym wysiłkiem fizycznym na bieżni lub cykloergometrze, podczas którego monitorowany jest 12 - odprowadzeniowy zapis elektrokardiograficzny.

Pozwala ona między innymi na:
 • diagnostykę bólów w klatce piersiowej
 • ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • ocenę skuteczności leczenia niewydolności krążenia
 • określenie rokowania chorego po zawale serca

Przygotowanie do badania:
 • Ze względu na konieczność przyklejenia elektrod do badania należy ogolić owłosienie na klatce piersiowej.
 • Na około 3 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od palenia papierosów, jedzenia.
 • Na zalecenie lekarza odstawić wskazane leki.
 • Przed przystąpieniem do próby wysiłkowej kardiolog przeprowadza wstępna ocenę kardiologiczną.
 • Należy założyć wygodny strój i buty oraz zaopatrzyć się w wodę do picia.

Przebieg badania:
 • Na klatce piersiowej u badanego umieszcza się elektrody, które są połączone z urządzeniem monitorującym.
 • Celem monitorowania ciśnienia pacjentowi zakłada się na ramię mankiet do pomiaru ciśnienia.
 • Próba wysiłkowa przeprowadzana jest na bieżni. Podczas próby wysiłkowej stopniowo zwiększa się prędkość przesuwu oraz kąt nachylenia bieżni.
 • Podczas całego badania sprawdzane i rejestrowane jest ciśnienie tętnicze oraz zapis EKG.
 • Próbę wysiłkową kończy się wraz z osiągnięciem zaplanowanej częstości akcji serca.
 • Powodem przerwania może też być wystąpienie dolegliwości wieńcowych, nadmierny przyrost lub spadek ciśnienia tętniczego, wystąpienie zmian niedokrwiennych w zapisie ekg lub pojawienie się zaburzeń rytmu serca.
 • Test wysiłkowy zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut. 
 • Po próbie wysiłkowej należy odpocząć przez kilkanaście minut.

Podczas próby wysiłkowej pacjent jest bacznie obserwowany. W razie niepokojących sygnałów badanie zostaje przerwane.

Nasze pracownie dysponują nowoczesnym sprzętem.
Pracuje w nich wykwalifikowany personel lekarski  i pielęgniarski.


Dane kontaktowe

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Poradnia Kardiologiczna

56-641-4423

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.