PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Poradnie

Anestezjologiczna

Poradnia zajmuje się kwalifikowaniem chorych do znieczuleń przed zabiegami operacyjnymi i badaniami diagnostycznymi.
Poradnia znajduje się w budynku Poradni Specjalistycznych "D" na I piętrze, pokój 104.  


Godziny przyjęć:
  • poniedziałek: 8.30-10.30, 12.30-14.00
  • wtorek: 8.30-10.30, 12.30-14.00
  • środa: 8.30-10.30, 12.30-14.00
  • czwartek: 8.30-10.30, 12.30-14.00
  • piątek: 8.30-10.30, 12.30-14.00


INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA W GRUDZIĄDZU NA OPERACJĘ LUB NA BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ZNIECZULENIU - TRYB PLANOWY

KROK 1 - wyznaczenie terminu operacji/badania
W sekretariacie właściwego oddziału należy ustalić termin przyjęcia do szpitala. Sekretarka oddziału w porozumieniu z pacjentem rejestrują telefonicznie pod numerem 56 641 4034 wizytę w Poradni Anestezjologicznej tak, aby jej termin był około 20-14 dni przed przyjęciem do szpitala. W sekretariacie oddziału pacjent otrzymuje pisemną informację o terminie i rodzaju zabiegu oraz o terminie konsultacji w poradni anestezjologicznej.  

KROK 2 - pobrać ankietę stanu zdrowia przed operacją
ANKIETA jest dostępna dla Państwa w 4 miejscach:

  •  w sekretariatach oddziałów,       
  •  w rejestracji na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych,       
  •  w gabinetach lekarskich Zespołu Poradni Specjalistycznych,  
  •  na stronie internetowej szpitala.

ANKIETĘ należy wypełnić bardzo dokładnie. W przypadku występowania chorób dodatkowych, proszę dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia od swojego lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty.

KROK 3 - zmiana terminu wizyty w Poradni Anestezjologicznej
Jeżeli pacjent z ważnej przyczyny nie może w wyznaczonym terminie zgłosić się w poradni, powinien przełożyć termin wizyty dzwoniąc pod numer 56 641 4034.

KROK 4 - wizyta w Poradni Anestezjologicznej

PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA znajduje się na I piętrze, w budynku poradni, gabinet 104. Otwarta jest codziennie w dni robocze w godz. 8.30–10.30 oraz 12.30-14.00. Pacjent w poradni otrzyma kartę konsultacji przed znieczuleniem, która jest ważna 3 miesiące (!!!).

BARDZO WAŻNE (!!!) należy przynieść ze sobą do poradni anestezjologicznej:
    • dokładnie wypełnioną ANKIETĘ  (KROK 2),
    • informację o terminie i rodzaju zabiegu (otrzymaną w sekretariacie oddziału (KROK 1)
    • spis przyjmowanych leków (!!!)
    • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego lub specjalisty gdy występują dodatkowe choroby
    • wcześniejsze wypisy ze szpitala i badania dodatkowe (np. hormony tarczycy, ECHO serca, koronarografię, próbę wysiłkową, Holtera, spirometrię lub inne).

KROK 5 - przyjęcie do szpitala
W dniu przyjęcia do szpitala proszę zgłosić się w wyznaczonym przez właściwy oddział miejscu (np. sekretariat, gabinet badań) i dostarczyć celem ostatecznej kwalifikacji:
    1. skierowanie do szpitala,
    2. kartę konsultacji od lekarza anestezjologa  (jest ważna 3 miesiące!!!),
    3. dokument tożsamości.                                                                                                    
UWAGA!
Jeśli stosuje Pani/Pan leki takie jak: Acard, Polopiryna, Clopidogrel, Xarelto, Warfin, Acenokumarol lub inne leki na rozrzedzenie krwi, proszę poinformować o tym swojego lekarza i uzgodnić, czy jest konieczne lub możliwe ich odstawienie lub zmiana na inne, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala.

INFORMACJE DODATKOWE:
WYMAGANE BADANIA przed każdym zabiegiem: to morfologia, INR, APTT, kreatynina, jonogram, glukoza - badania są ważne 1 miesiąc,  HBS, anty HCV – badania są ważne 6 miesięcy, EKG, RTG płuc (ważne 1 rok), grupa krwi.
Pacjent przy przyjęciu do poradni anestezjologicznej nie musi mieć zrobionych w/w badań.
W takiej sytuacji będą one wykonane przy przyjęciu do oddziału. Zwiększy to ryzyko odstąpienia od zabiegu w wyznaczonym terminie w przypadku znaczących odchyleń od normy. Istnieje możliwość wykonania badań w miejscu zamieszkania po uzyskaniu zgody i skierowania od  innego lekarza lub odpłatnie.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z LECZENIA PACJENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU W SEKRETARIACIE WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU.  

Dane kontaktowe

Poradnia Anestezjologiczna

56-641-40-34

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.