PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Poradnie

Zaburzeń Rytmu Serca

W poradni wykonuje się diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia, kwalifikując chorych do zabiegów wszczepień urządzeń (stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów serca, układów resynchronizujących pracę serca) oraz do badań elektrofizjologicznych i ablacji.
W poradni wykonuje się także kontrolę wszczepionych urządzeń oraz kontrolę pacjentów po zabiegach ablacji. Udzielanych jest rocznie około 2520 porad.

Godziny przyjęć:
poniedziałek 12:00-13:30
wtorek 9:00-15:00
środa 11:30-14:00
czwartek 10:00-13:30.


Dane kontaktowe

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Poradnia Zaburzeń Rytmu

56-641-4423

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.