PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Poradnie

Logopedyczna

Poradnia zajmuje się diagnozą stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji.
Poradnia Logopedyczna

mgr Małgorzata Byczyńska
logopeda, neurologopeda, terapeuta SI,
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
kwalifikacje z neuropsychologii klinicznej

Rejestracja nr tel: 56 641 4444
Poradnia     nr tel: 56 641 45 54

Godziny przyjęć:
 • poniedziałek: 12.30-17.30
 • czwartek: 12.30-17.30
 • piątek: 12.30-17.30

1. Diagnoza i terapia osób dorosłych:
– diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych u osób dorosłych w tym: zaburzenia funkcji językowych (AFAZJA), zaburzenia funkcji mowy (DYZARTRIA), zaburzenia językowe i komunikacyjne prawej półkuli mózgu, zaburzenia uwagi, pamięci, praksji oraz DYSFAGII NEUROLOGICZNEJ

2. Diagnoza logopedyczna i terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży:
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka ( od urodzenia do 3 r.ż. )
 • terapia dyslalii,
 • opóźniony rozwój mowy,  
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie: rozwojowej afazji dziecięcej i afazji nabytej;
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym;
 • mutyzm;
 • terapia wady wymowy połączona z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu,
 • diagnoza słownika czynnego dziecka oraz stymulacja funkci językowych.
Dane kontaktowe

Poradnia Logopedyczna

56-641-3428

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.