PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Poradnie

Patologii Noworodka

Zajmuje się kontynuacją opieki nad noworodkami wypisanymi z oddziału szpitala i wymagającymi specjalistycznej opieki neonatologicznej.   


Lokalizacja 
Poradnia Patologii Noworodka mieści się na parterze w budynku D, w kompleksie Poradni Specjalistycznych, w pokoju nr 011.

Kontakt
Nr tel. - 56 641 4298
Godziny funkcjonowania
Poradnia czynna jest w wyznaczonych godzinach, przyjmują  lekarze neonatolodzy + lekarz udzielający konsultacji: 
  • poniedziałek    10.00 – 14.00       lek. L. Cesarz
  • wtorek              11.00 – 13.00       konsultacje okulistyczne 
  • środa               10.00 – 14.00       dr n.med. M. Napieralska
  • czwartek          10.00 – 14.00       lek. M. Gardzielewski

Rejestracja
Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania:
  • osobiście w Centralnej Rejestracji - budynek D
  • telefonicznie - pod nr 56 641 4444

Zakres leczenia
Poradnia Patologii Noworodka przyjmuje noworodki i niemowlęta w pierwszym roku życia w ustalonych wcześniej godzinach od poniedziałku do czwartku.  
Zatrudniona pielęgniarka neonatologiczna zajmuje się: sprawdzaniem terminu wizyt, ustalaniem kolejnych wizyt, informowaniu o celach wizyty, rozliczanie wizyt do NFZ, uczestniczy w realizacji procesu leczniczo – diagnostycznego  przy współpracy z okulistą  i lekarzem neonatologiem.

Poradnia Patologii Noworodka umawia noworodka na: 
  • konsultację okulistyczną w ramach profilaktyki retinopatii,
  • konsultację fizjoterapeutyczną w realizowaniu wczesnej oceny zaburzeń neurorozwojowych Metodą Prechtla,
  • konsultacje kardiologiczne,
  • inne niezbędne konsultacje.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.