PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Poradnie

W poradni leczone są choroby alergologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych.
Poradnia zajmuje się kwalifikowaniem chorych do znieczuleń przed zabiegami operacyjnymi i badaniami diagnostycznymi.
Ambulatorium mieści się w budynku "O" pok. 3.37
Poradnia Naczyniowa zapewnia możliwość konsultacji i diagnostyki pacjentów z chorobami naczyń.
Poradnia zapewnia możliwość konsultacji i diagnostyki pacjentów z problemami chirurgicznymi. Prowadzone są także konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami oraz konsultacje kontrolne po zabiegach.
Leczenie pacjentów z chorobami metabolicznymi i otyłością.
Poradnia zapewnia możliwość konsultacji i diagnostyki dzieci z problemami chirurgicznymi. Prowadzone są także konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami oraz konsultacje kontrolne po zabiegach.Poradnia prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc i gruźlicy.
Prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń chirurgii onkologicznej.
Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych u dzieci i młodzieży.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą.


Leczenie dzieci z cukrzycą.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem poradni czuwa pielęgniarka Zofia Szmidt.
Poradnia nr tel. 56 641 44 34
Poradnia zajmuje się m. in. leczeniem chorób gruczołów dokrewnych oraz zaburzeniami hormonalnymi.
Poradnia diagnozuje i leczy małych i młodych pacjentów z chorób przewodu pokarmowego.
Prowadzi diagnostykę w zakresie: choroby niedokrwiennej serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego, omdleń, kardiomiopatii, wad serca.
Poradnia zajmuje się opieką nad kobietami w ciąży w skład której wchodzi okresowa kontrola przebiegu ciąży, ogólnego stanu zdrowia kobiety oraz rozwoju i stanu płodu.
Poradnia obejmuje opieką pacjentów po angioplastykach wieńcowych, przezskórnych zamknięciach uszka lewego przedsionka oraz przezskórnych zamknięciach ubytków przegrody międzyprzedsionkowej.
Poradnia wspiera kobiety / rodziny w rozwiązaniu problemów związanych z karmieniem piersią. 
Poradnia zajmuje się diagnozą stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji.
Poradnia znajduje się w budynku "D"
Czynna:
poniedziałki - 13.30 - 18.00
wtorki, środy, czwartki, piątki - 9.00 - 13.00

nr tel. 56 641 43 94
Poradnia:
nr tel. 56 641 44 58
Lekarze przyjmujący w poradni zajmują się problemami i chorobami neurologicznymi dzieci - schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego.
 Poradnia leczy i diagnozuje choroby układu nerwowego.
Poradnia posiada wysokiej klasy aparaturę medyczną do wykonywania badań i zabiegów okulistycznych. 
Znajduje się w budynku poradni specjalistycznych (budynek "D") - na I piętrze w pokoju nr 102.  
Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych.
Znajduje się w budynku "O"
 Poradnia nr tel. 56 641 4228
Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i profilaktyką schorzeń osteoporotycznych.
Poradnia zajmuje się diagnostyką schorzeń układu kostnego małych dzieci. 
Znajduje się w budynku "D"
Zajmuje się kontynuacją opieki nad noworodkami wypisanymi z oddziału szpitala i wymagającymi specjalistycznej opieki neonatologicznej.   


Poradnia zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem dysplazji stawów biodrowych u niemowląt.

Znajduje się w budynku "D"
Zajmuje się profilaktyką i leczeniem piersi.

W zakresie działania Poradni jest opieka nad zdrowiem psychicznym oraz psychologiczna dla dorosłych.
Poradnia mieści się w budynku M
Rejestracja możliwa jest w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 - 15:00
wtorek, czwartek 8:00 - 20:00
 
W zakresie poradni jest opieka nad zdrowiem psychicznym oraz psychologiczna dla dzieci i młodzieży. 
Poradnia znajduje się w Budynku D
Rejestracja w godzinach 7:00 - 14:30

Poradnia zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego dzieci i młodzieży.
Przyjęcia osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu i innymi zaburzeniami wymagającymi postępowania fizykalno - usprawniającego.
Poradnia nr tel. 56 641 34 28
Przyjęcia dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu i innymi zaburzeniami wymagającymi postępowania fizykalno - usprawniającego.

Poradnia reumatologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami zapalnymi narządu ruchu, chorobami tkanki łącznej oraz chorobą zwyrodnieniową stawów
Poradnia sportowa zajmuje się orzekaniem o zdolności do wykonywania danej dyscypliny sportu.
Poradnia mieści się w budynku "D"
Nasza szkoła to kurs dla kobiet i ich partnerów, cykl spotkań i ćwiczeń przygotowujących przyszłe mamy do porodu i opieki nad dzieckiem.
Poradnia zajmuje się diagnostyka i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego u mężczyzn i układu moczowego u kobiet. 

Znajduje się w budynku "D"
Poradnia zajmuje się pacjentami urologicznymi wieku rozwojowego.

Nr tel. do Rejestracji - 56 641 4184
Przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami postawy ciała takimi jak: skrzywienia kręgosłupa, deformacja klatki piersiowej, kolana i stopy koślawe.
Poradnia nr tel: 56 641 34 28
Znajduje się w budynku poradni specjalistycznych (budynek "D") - na I piętrze w pokoju nr 104.
W poradni wykonuje się diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia, kwalifikując chorych do zabiegów wszczepień urządzeń (stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów serca, układów resynchronizujących pracę serca) oraz do badań elektrofizjologicznych i ablacji.
W zakresie działania Poradni jest opieka nad zdrowiem psychicznym oraz psychologiczna dla dorosłych.
Poradnia mieści się w budynku M
Rejestracja możliwa jest w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 - 15:00
wtorek, czwartek 8:00 - 20:00
 
 
W zakresie poradni jest opieka nad zdrowiem psychicznym oraz psychologiczna dla dzieci i młodzieży. 
Poradnia znajduje się w Budynku D
Rejestracja w godzinach 7:00 - 14:30

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)– jest formą terapii dla osób pełnoletnich (powyżej 18 r.ż.) z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.