PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Celem Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego jest świadczenie usług na
najwyższym poziomie poprzez stworzenie warunków do udzielania świadczeń w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji w formie opieki całodobowej.
LOKALIZACJA:
ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
Budynek N

LEKARZ PROWADZĄCY
lek. Tomasz Zieliński - specjalista chorób wewnętrznych, geriatra

KIEROWNIK:
pielęgniarka mgr Magdalena Pyszora - Załoga

  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przyjmuje pacjentów nie wymagających hospitalizacji, ale wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

  Celem Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie poprzez stworzenie warunków do udzielania świadczeń w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji w formie opieki całodobowej.

  Do Zakładu może być przyjęty chory z rozpoznaniem choroby przewlekłej, nie wymagający już dalszej hospitalizacji, leczenia operacyjnego, intensywnego leczenia zachowawczego, ale wymagający całodobowych świadczeń pielęgniarskich, który w ocenie karty - skali Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.

Zasady przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2012 poz. 731).

Warunkiem przyjęcia chorego do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest wypełnienie dokumentów znajdujących się na terenie placówki i są to:
 • skala Barthel;
 • skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;
 • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.
 • oświadczenie woli.

Kserokopia dokumentów:
 • decyzja emerytury, renty;

W ramach usług w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym realizujemy:
 • pielęgnację i opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel;
 • rehabilitację;
 • kontynuację leczenia farmakologicznego;
 • dietę odpowiednio dostosowaną do stanu zdrowia;
 • edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin;
 • ciepłą i serdeczną atmosferę.
 • terapię zajęciową.

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Urzędem Miejskim w Grudziądzu.

Dokumenty do pobrania:

 

skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego


AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW:
 • 56 641 4846 dyżurka pielęgniarska- I piętro
 • 56 641 4850 gabinet lekarski
 • 56 641 4855 pokój kierownika ZPO
 • 56 641 4857 dyżurka pielęgniarska- parter
 • 56 641 4859 sekretariat

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.