PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Od 1 lipca 2021 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje TOPSOR, czyli Tryb Obsługi Pacjenta .
TOPSOR, czyli Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym to system funkcjonujący w naszym Szpitalu od 1 lipca 2021 r., który ma na celu usprawnienie obsługi pacjentów na SOR-ach oraz skrócenie kolejek oczekiwania na przyjęcie. Zainstalowany sprzęt umożliwia m. in. sprawdzanie jak długo pacjent czeka na pierwszy kontakt z lekarzem.

Etapy po zgłoszeniu się pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

1. Osoba, która samodzielnie zgłosi się do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (pacjent dorosły lub z dzieckiem) pobiera bilet w automacie biletowym z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do Oddziału. Za osoby przywiezione karetką bilet pobiera personel Zespołu Ratownictwa Medycznego.

2. Po pobraniu biletu następuje ocena pacjenta pod względem ustalenia priorytetu udzielenia świadczenia zdrowotnego tzw. segregacja medyczna, którą przeprowadza pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz, poprzez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie staniu zdrowia osoby/ewentualne wykonanie dodatkowych badań. 

Personel medyczny przeprowadza wstępne badanie (TRIAGE), w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską:

  • kolor czerwony - pomoc natychmiastowa - pacjent przyjmowany poza kolejnością;
  • kolor pomarańczowy - pomoc bardzo pilna - czas oczekiwania do 10 minut;
  • kolor żółty - pomoc pilna - czas oczekiwania do 60 minut;
  • kolor zielony - pomoc odroczona - czas oczekiwania do 120 minut;
  • kolor niebieski - wyczekujący - czas oczekiwania do 240 minut.

W przypadku pacjentów zakwalifikowanych do grup oznaczonych kolorem zielonym lub niebieskim, proponowane jest im zgłoszenie się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w godzinach 8:00 -18:00 w dni robocze lub całodobowo w dni wolne od pracy). 

3. Osoba dorosła lub dziecko rejestrowane jest przy wyznaczonym stanowisku rejestracji medycznej. 

4. Następnie oczekuje na pierwszy kontakt z lekarzem oraz kolejne etapy udzielenia świadczeń zdrowotnych. 

Pacjenci, którzy zgłosili się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego samodzielnie oraz przywiezieni przez Zespoły Ratownictwa Medycznego pozostają pod opieką pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili pobrania biletu, a jej wyniki odnotowywane są w dokumentacji medycznej. Wszystkie czynności wobec pacjenta zapisywane są również w systemie.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.