PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Hematologii

Oddział Hematologii został powołany w 01.07.2018r. i jest najnowszym odziałem w strukturze Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
LOKALIZACJA
Oddział znajduje się na VI piętrze budynku " A"


KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. med. Anna Różalska - specjalista Chorób Wewnętrznych

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Marlena Misiaszek - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

LEKARZE ODDZIAŁU
lek. med. Danuta Błońska - specjalista Chorób Wewnętrznych, specjalista Hematolog
lek. med. Grażyna Semeńczuk - specjalista Chorób Wewnętrznych, specjalista Hematolog


INFORMACJE O ODDZIALE

Na oddziale hospitalizowani są pacjenci, przyjmowani planowo, którzy są diagnozowani i leczeni, głównie z powodu przewlekłych chorób mielo (czerwienica prawdziwa, przewlekła białaczka szpikowa, mielofibroza, nadpłytkowość samoistna) i limfoproliferacyjnych (szpiczak plazmocytowy, przewlekła białaczka limfocytowa), zespołów mielodysplastycznych, jak również z chorobami nienowotworowymi układu  krwiotwórczego (np. niedokrwistości hemolityczne, aplastyczne, małopłytkowości, zaburzenia w zakresie układu krzepnięcia). Prowadzona jest pełno profilowa diagnostyka chorób krwi. 

Wykonywane są trepanobiopsje, badania cytomorfologiczne, cytochemiczne szpiku oraz dzięki współpracy z referencyjnymi ośrodkami:

Zakładem Genetyki Klinicznej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - badania genetyczne, molekularne, 

Laboratorium Hematologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku - badania immunofenotypowe krwi obwodowej i szpiku kostnego, 

Zakładem Patomorfologii Centrum-Instytut Onkologii im. M.Skłodowskiej Curie w Warszawie - badania immunohistopatologiczne.

Pacjenci kontynuują opiekę i leczenie w Poradni Hematologicznej pozostającej w ścisłej współpracy z Oddziałem.

Oddział wyposażony jest w 4 dwuosobowe sale z własnymi węzłami sanitarnymi i 1 izolatkę.

Dane kontaktowe Oddziału Hematologii:

Ordynator                  
tel. 56 641 4360

Sekretariat
tel. 56 641 4358

Pokój Lekarski
tel. 56 641 4361

Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 56 641 4355

Gabinet Zabiegowy 
tel. 56 641 4371

Sekretariat Oddziału Hematologii
tel. 56 641 4358

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.