PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Anestezjologii dla Dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci wykonuje znieczulenia dzieci i ratuje je w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Wojciech Maliński

p.o. PIELĘGNIARZA ODDZIAŁOWEGO
Arkadiusz Helt


LOKALIZACJA

Oddział Anestezjologii dla Dzieci znajduje się na parterze budynku "C". 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W Oddziale Anestezjologii dla Dzieci zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń dzieciom. Zespół pielęgniarski liczy 10 osób. Oddział obejmuje leczeniem dzieci od wieku noworodkowego do 18 roku życia. Wszystkie miejsca udzielania świadczeń są wyposażone zgodnie z najnowszymi standardami.

Anestezjologia
Stosujemy wszystkie współczesne metody znieczulenia ogólnego i miejscowego:
 • znieczulenia ogólne złożone,
 • znieczulenia dożylne,
 • sedację,
 • znieczulenia przewodowe
 • znieczulenia podpajęczynówkowe,
 • znieczulenia zewnątrzoponowe,
 • blokady splotów nerwowych.
 
Ponadto:
 • Nadzorujemy postępowanie przeciwbólowe,
 • Konsultacje – przygotowanie chorego do planowych i nagłych operacji, oraz konsultowanie chorych na oddziałach,
 • Udzielanie pomocy – resuscytacja krążeniowo-oddechowa i inne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie kompleksu dziecięcego,
 • Prowadzimy intensywną terapię dzieci w SOR w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, po zatruciach lekami, we wstrząsie septycznym, posocznicą i innymi stanami przebiegającymi  z niewydolnością poszczególnych układów i narządów ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej.

Dane kontaktowe

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Gabinet Lekarski

56-641-4962

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Gabinet Lekarski

56-641-4963

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Oddziałowa

56-641-4965

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Ordynator

56-641-4960

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Pokój Pielęgniarek

56-641-4966

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Sekretariat

56-641-4969

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.