PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Anestezjologii dla Dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci wykonuje znieczulenia dzieci i ratuje je w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Wojciech Maliński

p.o. PIELĘGNIARZA ODDZIAŁOWEGO
Arkadiusz Helt


LOKALIZACJA

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci znajduje się na parterze budynku "C". 


INFORMACJE O ODDZIALE

Oddział został ponownie powołany do życia, po kilkuletniej przerwie w działalności, jako samodzielna jednostka z dniem 1 sierpnia 2015 roku. Jego powstanie było związane z koniecznością objęcia opieką dzieci ze wszystkich grup wiekowych, które znalazły się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, najczęściej w skutek doznanych urazów, zatruć lub chorób infekcyjnych. Ponadto leczone są  dzieci poddawane zabiegom chirurgicznym, wymagające zaawansowanej opieki pooperacyjnej.  W pierwszym roku swojej działalności oddział objął opieką około 60 dzieci.
 
W oddziale umieszczone są cztery w pełni wyposażone stanowiska intensywnej terapii dla dzieci pozwalające na stałe monitorowanie i zaawansowane wspomaganie czynności życiowych organizmu. W związku z powyższym  Oddział posiada nowoczesne urządzenia wspomagające oddychanie (w tym tryb wentylacji ASV i HFO), umożliwiające inwazyjne i nieinwazyjne monitorowanie wielu parametrów hemodynamicznych, a także aparaty do prowadzenia terapii nerkozastępczej. Dodatkowo lekarze i pielęgniarki współpracują z zespołem respiratoroterapii przewlekłej przygotowując małych pacjentów do prowadzenia wentylacji w warunkach opieki domowej sprawowanej głównie przez rodziców. W oddziale zatrudnionych jest pięciu lekarzy specjalistów zapewniających całodobową opiekę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej. Ponadto o pacjentów troszczy się 10 pielęgniarek, w tym pielęgniarka oddziałowa, ratownik medyczny oraz sekretarka medyczna.
 
Zespół anestezjologiczny przeprowadza około 1800 znieczuleń dzieci do badań diagnostycznych, zabiegów laryngologicznych, okulistycznych i chirurgicznych w ciągu roku. Liczba ta systematycznie wzrasta wraz z rozwojem bazy diagnostycznej i zabiegowej Szpitala. We wszystkich grupach wiekowych wykonywane  są znieczulenia z zastosowaniem technik anestezji ogólnej i przewodowej. 

Dane kontaktowe

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Oddziałowa

56-641-4965

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Ordynator

56-641-4960

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Pokój Pielęgniarek

56-641-4966

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Sala Intensywnej Terapii

56-641-4958

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Sala Intensywnej Terapii

56-641-4957

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - Sekretariat

56-641-4969

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.