PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych

W oddziale hospitalizowani są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami z dziedziny chorób wewnętrznych, szczególnie ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, krwiotwórczego, przemiany materii.
KOORDYNATOR:
prof. dr hab. Aleksander Goch

LEKARZE:
lek. Maja Orłowicz - specjalista
lek. Aleksandra Gurbin - rezydent
lek. Krzysztof Lackowski - rezydent

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Zenona Kosińska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

LOKALIZACJA:

Oddział znajduje się na parterze i I pietrze budynku "N".


Aktualne nr telefonów:

56 641 4315 Punkt pielęgniarski 
56 641 4355 Oddziałowa
56 641 4359 Sekretariat
56 641 4360 Ordynator
56 641 4362 Gabinet lekarski
56 641 4364 Gabinet lekarski
56 641 4366 Punkt pielęgniarski
56 641 4710 Gabinet lekarski
56 641 4719 Gabinet lekarski


Oddział Chorób Wewnętrznych jest jednym z największych Oddziałów Internistycznych w województwie kujawsko - pomorskim. Dysponuje 40 łózkami (sale 1, 2, 3 - osobowe) oraz nowoczesną specjalistyczną bazą diagnostyczną i leczniczą. W roku 2015 w oddziale hospitalizowano 2283 pacjentów.

Jednostka pełni stały ostry dyżur i przyjmuje głównie chorych w trybie nagłym. Nasz oddział jest "sercem" całego szpitala bowiem diagnozujemy pacjentów, których następnie kierujemy do leczenia specjalistycznego. Przyjmujemy również chorych z pozostałych oddziałów wymagających holistycznego spojrzenia na swoje schorzenia.

Oddział prowadzi terapię pacjentów mieszczących się w szerokim zakresie chorób wewnętrznych, w tym ze schorzeniami kardiologicznymi, gastroenterologicznymi, wymagających intensywnego nadzoru internistycznego oraz żywionych enteralnie i pozaenteralnie. 

W oddziale diagnozowane są przypadki podejrzane miedzy innymi o choroby nowotworowe, w szczególności przewodu pokarmowego, choroby hematologiczne, choroby wątroby. Wykonywane są również zabiegi diagnostyczno-lecznicze.

Zespół medyczny stanowi wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów i rezydentów, pielęgniarek, rehabilitantów oraz doświadczonych opiekunów medycznych.

Oddział posiada akredytację w zakresie kształcenia specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, prowadzi systematyczne szkolenia podyplomowe lekarzy stażystów (staże podyplomowe) oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych (staże kierunkowe).

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ
zapisy pacjentów na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii i Reumatologii odbywają się osobiście, telefonicznie  od 7.00 do 14.35 od poniedziałku do piątku wg życzenia pacjenta.


Dane kontaktowe

Oddział Chorób Wewnętrznych - Gabinet Lekarski

56-641-4363

Oddział Chorób Wewnętrznych - Ordynator

56-641-4360

Oddział Chorób Wewnętrznych - Pielęgniarka Oddziałowa

56-641-4355

Oddział Chorób Wewnętrznych - Punkt Pielęgniarski

56-641-4356

Oddział Chorób Wewnętrznych - Sekretariat

56-641-4359

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.