PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Pediatrii II z Neurologią i Endokrynologią dla Dzieci

W diagnostyce i leczeniu dzieci współpracujemy ze specjalistami naszego szpitala: alergologiem, pulmonologiem, nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, neurologiem, psychologiem, pediatrą, chirurgiem, ortopedą, neurochirurgiem, dermatologiem, ginekologiem, okulistą, laryngologiem. 
LOKALIZACJA:

ul. Rydygiera 15/17
86-300 Grudziądz
Kompleks dziecięcy, I piętro budynku H


KOORDYNATOR ODDZIAŁU:
lek.  Gabriela Matulewska - Osika
specjalista chorób dziecięcych i alergolog 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Ilona Morawiecka

Oddział Dziecięco-Diagnostyczny to 35 - łóżkowy oddział zlokalizowany w Kompleksie Dziecięcym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.
Podczas pobytu w szpitalu całodobową opiekę nad dzieckiem mogą sprawować rodzice.

Diagnozujemy i leczymy dzieci mając całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego, pracowni bakteriologicznej, diagnostyki obrazowej (TK, rezonans, usg z pełnym panelem badań), pracowni kardiologicznej (echo, holter EKG, ABPM), pracowni alergologicznej (spirometria, testy skórne, jontofereza pilokarpinowa), pracowni endoskopowej (gastrofiberskopia, cystoskopia, kolonoskopia), pracowni badań urodynamicznych.

Kadrę lekarską oddziału tworzą specjaliści pediatrii, gastroenterologii, kardiologii, endokrynologii, alergologii, neurologii dziecięcej i pulmonologii dziecięcej, także pielęgniarki specjalizujące się zgodnie z profilem oddziału.
Integralną częścią oddziału są poradnie specjalistyczne: Endokrynologiczno-Diabetologiczna, Gastroenterologiczna, Neurologii Wieku Rozwojowego, Pulmonologiczna, Alergologiczna, które konsultują swoich małych pacjentów. 

Dzieci wymagające zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych realizują program w Oddziale Rehabilitacyjnym naszego szpitala. Dzieci w stanach ciężkich zagrażających życiu leczone są w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) dla Dzieci.

Oddział Dziecięco-Diagnostyczny współpracuje z Katedrą i Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Katedrą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie przede wszystkim kardiochirurgii, jak również w każdej dziedzinie niezbędnej dla diagnostyki rzadkich zespołów chorobowych.

Jednostki podległe - Poradnie:

Poradnia Alergologiczna
Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
Poradnia Wieku Rozwojowego
Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

Aktualne nr telefonów:

Gabinet Lekarski:  
Gabriela Matulewska-Osika - 56 641 4330
Jolanta Paul - 56 641 4344

Gabinet Lekarski - 56 641 4332
Anetta Soroczyńska-Wrzyszcz
Anna Krajewska    
Dorota Wolska
Anna Brzezińska-Szuster                     

Gabinet Lekarski - 56 641 4340
Joanna Kulla
Małgorzata Talaga Magnuszewska
Anna  Krajnik-Jastrzemska
Karolina Gardzielewska
                             
Sekretariat, Oddziałowa -  56 641 4339
Punkt Pielęgniarski -  56 641 4336
Gabinet Zabiegowy - 56 641 4334
Pracownia EEG - 56 641 4352

Dane kontaktowe

Oddział Dziecięcy - Gabinet Lekarski

56-641-4312

Oddział Dziecięcy - Gabinet Lekarski

56-641-4313

Oddział Dziecięcy - Gabinet Zabiegowy

56-641-4318

Oddział Dziecięcy - Oddziałowa

56-641-4315

Oddział Dziecięcy - Ordynator

56-641-4310

Oddział Dziecięcy - Punkt Pielęgniarski Dyżurka

56-641-4316

Oddział Dziecięcy - Sekretariat

56-641-4319

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.