PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Pediatrii II z Neurologią i Endokrynologią dla Dzieci

W diagnostyce i leczeniu dzieci współpracujemy ze specjalistami naszego szpitala: alergologiem, pulmonologiem, nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, neurologiem, psychologiem, pediatrą, chirurgiem, ortopedą, neurochirurgiem, dermatologiem, ginekologiem, okulistą, laryngologiem.   
LOKALIZACJA:
ul. Rydygiera 15/17
86-300 Grudziądz
Kompleks dziecięcy, II piętro budynku H


KOORDYNATOR ODDZIAŁU:
lek.  Gabriela Matulewska - Osika
specjalista chorób dziecięcych i alergolog 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Ilona Morawiecka

Oddział Pediatryczny to oddział zlokalizowany w Kompleksie Dziecięcym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. 
Podczas pobytu w szpitalu całodobową opiekę nad dzieckiem mogą sprawować rodzice.

Diagnozujemy i leczymy dzieci mając całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego, pracowni bakteriologicznej, diagnostyki obrazowej (TK, rezonans, usg z pełnym panelem badań), pracowni kardiologicznej (echo, holter EKG, ABPM), pracowni alergologicznej (spirometria, testy skórne, jontofereza pilokarpinowa), pracowni endoskopowej (gastrofiberskopia, cystoskopia, kolonoskopia), pracowni badań urodynamicznych.

Kadrę lekarską oddziału tworzą specjaliści pediatrii,  endokrynologii, alergologii, neurologii dziecięcej i pulmonologii dziecięcej, także pielęgniarki specjalizujące się zgodnie z profilem oddziału.

Integralną częścią oddziału są poradnie specjalistyczne: Endokrynologiczno-Diabetologiczna, Gastroenterologiczna, Neurologii Wieku Rozwojowego, Pulmonologiczna, Alergologiczna, Chorób Zakaźnych dla Dzieci, które konsultują swoich małych pacjentów. 

Dzieci wymagające zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych realizują program w Oddziale Rehabilitacyjnym naszego szpitala. 

Oddział Pediatryczny współpracuje z Katedrą i Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Katedrą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie przede wszystkim kardiochirurgii, jak również w każdej dziedzinie niezbędnej dla diagnostyki rzadkich zespołów chorobowych.

Jednostki podległe - Poradnie:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Wieku Rozwojowego
 • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

Rejestracja do Poradni nr tel: 56 641 3419

Aktualne nr telefonów:

Gabinet Lekarski:
 • Gabriela Matulewska-Osika - 56 641 4330

Gabinet Lekarski - 
 • Anna Brzezińska-Szuster - 56 641 4332
 • Laura Ligarzewska - 56 641 4342
 • Ewelina Ciak - 56 641 4342
 • Jagoda Dąbrowska - 56 641 4332

Gabinet Lekarski - 56 641 4340
 • Joanna Kulla
 • Małgorzata Talaga -Magnuszewska
 • Karolina Gardzielewska
 • Justyna Szczotka

Sekretariat, Oddziałowa -  56 641 4339
Punkt Pielęgniarski -  56 641 4336
Gabinet Zabiegowy - 56 641 4334
Pracownia EEG - 56 641 4352

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ

skierowanie w trybie pilnym - pacjent w dniu wystawienia skierowania zgłasza się na SOR - lekarz dyżurny podejmuje decyzję o konieczności przyjęcia do Oddziału

skierowanie w trybie normalnym - pacjent umawia się telefonicznie (tel. 566414339), bądź osobiście w sekretariacie Oddziału.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.